Uniek houten huis, speciaal ontworpen voor Les Clots, a.h.w 2 huisjes aan elkaar, BAMBOU M1.

Het huis Bambou kunt u terugvinden op de plattegrond en is aangeduid met een paarse kleur:


Raadpleeg onze informatiefiche voor een volledige beschrijving en de geldende tarieven. Klik hier voor een gedetailleerd plan.